Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.
Styrelse väljs på föreningsstämman.

Ordförande
Ej tillsatt
   

Ledamot
Ej tillsatt
      

Ledamot 
Ej tillsatt

 

Ledamot 
Ej tillsatt
 

Ledamot
Ej tillsatt

 

Ledamot
Ej tillsatt
 

Suppleant
Ej tillsatt
 

Suppleant
Ej tillsatt