Fastighet

GBJ Bygg

Gör din felanmälan här
Kräver inloggning som du fått av GBJ Bygg 

Anvisning för reklamation (ursprungsfel) 

 

Akuta fel

Axcell Kalmar 020-36 22 90

Vid akuta fel som ej kan vänta som vattenläckage, problem med el eller värme.

 

Akuta fel vitvaror

Carlssons / Elon vitvaror 0470-76 28 00
 

Ta ett kort på serieskylten på vitvaran och maila detta tillsammans med kontaktuppgifter och adress. 
Beskriv i korthet problemet med vitvaran.

 

 

Vid brand, behov av polis eller akuta olycksfall:

Ring 112 

 

 

Internet, TV & Telefoni

Felanmäl till den leverantör ni har valt hos Zmarket

Se Driftinformation för pågående nätfel


 

Insekter/skadedjur

Anticimex Tel. 0752-451000
Mån-Fre 07.00-18.00

Sanering är kostnadsfri och bekostas via föreningens försäkring